Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

LABAŠ s.r.o.

Textilná 1

Košice 040 01

Týmto oznamujem, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ______________________________

Číslo pokladničného dokladu: _________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________

Adresa spotrebiteľa: _______________

Podpis spotrebiteľa: _______________

Dátum:  _______________

DONÁŠKA

až k dverám

DONÁŠKA

DRIVE-IN

Vyberte predajňu vyzdvihnutia

Otváracie hodiny: 07:00- 20:00

Poplatok: 1,00€